პროფესიული კომპეტენცია, სერტიფიკატები, პროფესიული ასოციაციები

პროფესიული კომპეტენცია, სერტიფიკატები, პროფესიული ასოციაციები

კომპანიას გააჩნია სავაჭრო ლიცენზია გეოლოგიური სამუშაოების შესასრულებლად

კომპანიის თანამშრომლები ფლობენ:

  • პროფესიული კომპეტენციის სერტიფიკატს გეოლოგიური სამუშაოების დაპროექტების, შესრულებისა და შეფასების სფეროებში: ჰიდროგეოლოგია, საინჟინრო გეოლოგია, გეოქიმია, გეოლოგიური სტრუქტურების კვლევა.
  • ევროპის გეოლოგთა ფედერაციის მიერ მინიჭებულ ტიტულს "EuGeol"

კომპანია გახლავთ ჩეხეთის საბადო გეოლოგთა ასოციაციის, ჩეხეთის გეოთერმული საზოგადოების წევრი.