კონტაქტი

პრაღის სამუშაო ოფისი  

WATRAD, spol. s r.o.
Osadní 799/26
170 00 Praha 7
ტელ. +420 220 878 920
მობ.: +420 606 614 032, +420 723 107 821

პარდუბიცის სამუშაო ოფისი 

WATRAD, spol. s r.o.
S.K.Neumanna 1316
532 07 Pardubice
ტელ.: +420 721 664 944

რეკვიზიტები ანგარიშ - ფაქტურისთვის

WATRAD, spol. s r.o.
S.K.Neumanna 1316
532 07 Pardubice

სკ: 475 41 253
სსკ: CZ 475 41 253

მისამართი საფოსტო გზავნილებისათვის

WATRAD, spol. s r.o.,
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7

დამატებითი ინფორმაცია   

watrad@watrad.cz
ელ. საფოსტო ყუთის სკ: 2zzbqrw
დამკვეთის პროფილი

ჩაწერილია სამეწარმეო რეესტრში, რეგისტრირებული ქ. ჰრადეც კრალოვეს რეგიონალური სასამართლოს მიერ, განყოფილება ც), დანართი 24868

საკონტაქტო ფორმა